De kracht van blended learning en gedifferentieerde instructie.

Icon-MagnifyingGlass-White

Onderzoek

Wij voeren een studie uit in het secundair/middelbaar en hoger onderwijs in drie regio’s van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Deze studie beschrijft het onderwijslandschap van deze regio’s op het gebied van digitalisering en gedifferentieerde instructie.
Icon-Computer-White

E-learning​

Wij ontwikkelen een e-learning platform voor leerlingen/studenten en leerkrachten/docenten in het secundair/middelbaar en hoger onderwijs. Deze doelgroep heeft toegang tot een aantal gratis opleidingsmodules over digitale technologie, blended learning en gedifferentieerde instructie.
Icon-Hand-White

Trainingen over gedifferentieerde instructie

Wij bieden gratis gepersonaliseerde trainingen aan over gediferentieerde instructie voor leerkrachten/docenten in het secundair/middelbaar en hoger onderwijs.
Icon-Target-White

Trainingen in digitale vaardigheid en blended leren

Wij bieden gratis trainingen aan op het gebied van digitale vaardigheden en blended learning die voldoen aan de specifieke behoeften van onderwijsinstellingen, leerkrachten/docenten en leerlingen/studenten.

Missie

Vanaf midden maart 2020 zijn alle scholen en training faciliteiten gesloten vanwege de opkomst van het COVID-19 virus. Deze bijzondere en ongekende tijden zou de verdeling die al enkele jaren in het techno-pedagogisch onderzoek worden opgeroepen (de meest kwetsbare jongeren worden hard getroffen door de crisis), alleen maar vergroten. Een grootschalige enquête van Uit De Marge vzw, een ondersteuning-centrum voor jongerenwerk en jongerenpolitiek, laat zien dat vier op de tien jongerenproblemen heeft met het opstarten van lessen, vooronderzoek en huiswerk. Daarbij hebben tweederde van de kinderen en jongeren geen eigen laptop of computer die zij gedurende de dag kunnen gebruiken. En bovendien hebben zes op de tien kinderen en jongeren volgens de enquête geen persoon dicht bij hen staan die kan helpen met hun huiswerk. Het resultaat hiervan is dat het verschil van kennis bij jongeren, voor en na de Corona-periode, vergroot is. Dit betekent dat als docent de gehele klas, zowel digitaal als in een klaslokaal, wil benaderen dit niet gaat lukken doordat het verschil tussen de jongeren is vergroot.

Gedifferentieerd onderwijs is een pedagogisch-didactische aanpak dat docenten helpt om op een positieve en proactieve manier met deze verschillen om te gaan. Gedifferentieerd onderwijs geven is complex voor de docent maar is nog complexer in een online of gemengde leeromgeving; de laatste verwijst naar de combinatie van online leren en face-2-face onderwijs in de klas. Dit project heeft dus in eerste plaats het doel de deskundigheid van docenten te versterken om gedifferentieerd onderwijs toe te passen en om innovatieve manieren te tonen om gedifferentieerd lesgeven aan te passen aan de huidige onderwijs- en leeromgevingen. Het project heeft als tweede doel om de digitale kloof tussen docent en student aan te pakken en om zo digitale hulpmiddelen mogelijk te maken. De oudste digitale kloof betreft toegang van leerlingen tot digitaal materiaal. Het digitale materiaal is momenteel onmisbaar binnen elk training programma. De impact van deze aanvankelijke verdeling wordt serieus versterkt door de huidige gezondheidscrisis. De tweede en meer recentere digitale kloof is het gebrek van digitale vaardigheden. Het is niet langer alleen maar de vraag hoe de apparatuur werkt, maar ook weten hoe je deze verstandig kan gebruiken om de aangeboden opleidingsmodules effectief te kunnen volgen.

Doelstellingen

Skills4You heeft het doel om te leren, ontwikkelen, creëren en om digitale skills4all te verspreiden.

Een hoogwaardige studie ontwikkelen en uitvoeren voor de scholen/colleges/universiteiten van provincie Luik, de provincie Vlaams Limburg en de Nederlandse provincie Limburg.

De nodige tools klaarzetten voor docenten om de uitdagingen binnen een gemengde leeromgeving en de digitale vaardigheden te begrijpen.

Training modules voor studenten creëren om hen te helpen hen met online leren in een gemengde leeromgeving te beheren.

Uiteindelijk een op maat gemaakt professioneel programma voor docenten waarnaar gerefereerd wordt als ‘Gedifferentieerde Instructie interventie’ om studenten te helpen wordt ontwikkeld, geïmplanteerd, geëvalueerd en verspreid.

Mede gefinancierd door

Gefinancierd door

Het project Skills4You is een project gefinancierd door de Call6 van het Interreg V-A programma van Euregio Maas-Rijn. Dit programma wordt gefinancieerd door het EFRO Fonds van de Europese Unie.

Geassocieerde partners