E-learning “Blended Leren Online & offline”

Welkom bij de cursus Blended learning. Deze cursus is bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn naar blended learning in het onderwijs. Je leert over wat juist wel en niet bedoeld wordt met blended learning. We bieden voorbeelden aan. Deze cursus kan je in je eigen tempo doorlopen. 

Iedere schoolorganisatie formuleert een onderwijsvisie. Van onderwijsgevenden (docenten en instructeurs) wordt verwacht dat zij zich aansluiten bij deze visie. Het curriculum wordt gebouwd rondom deze visie.

Naast een visie heeft een school een missie. Een missie is het uiteindelijke doel dat de school voor ogen heeft en waartoe de school de studenten opleidt. In een missie moet een schoolorganisatie vooruit kijken en een pakket kennis, vaardigheden en attitudes aan de studenten meegeven waaraan ze in de toekomst iets hebben.

Het is de verantwoordelijkheid van de docent om deze visie te vertalen naar de lespraktijk. Hoe er les wordt gegeven op een school en welke mate van vrijheid je daarin hebt, verschilt per school. Op sommige scholen hebben docenten veel individuele bewegingsvrijheid, terwijl op andere scholen de inhouden en de wijze van lesgeven is voorgeschreven. De mate waarin je in de lessen om kunt gaan met 21st century skills staat onder invloed van deze bewegingsvrijheid.

21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, etcetera. Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs.

Deze module is een handreiking voor iedereen die bij het onderwijs is betrokken. Daar waar student staat, kan ook leerling, cursist of deelnemer gelezen worden.

Het laat zien wat de didactische meerwaarde is van Blended Learning. Het dient ter inspiratie en bevordering van het leerproces, online en offline.

 

Deze e-learning is onderverdeeld in verschillende modules:

 

Zin om deze e-learning te volgen? Maak dan een account aan op onze website en spring naar ons e-learning platform! 

Hulp nodig bij het registreren op het platform? Hier zijn enkele instructies: https://emr-skills4you.eu/news-article/ontdek-het-e-learning-platform-van-het-skills4you-project/ 

Laatste nieuws item

Volg ons op social