Docenten trainen over het belang van waarderen en benutten van student verschillen: een Design-Based research perspectief

Het  team van Maastricht University heeft tweemaal hun voorlopige bevindingen gedeeld  met betrekking tot de evaluatie van de trainingen of differentiatie. De eerste keer tijdens de Onderwijs Research Dagen conferentie in Amsterdam op 6 juli en daarna op 26  augustus tijdens de Association for Medical Education in Europe in Glasgow.

Presenting authors:

  • Boukje Compen, PhD – Maastricht University (AMEE & ORD)
  • Cindy Hulsman – Maastricht University (AMEE)
  • Isabelle Maussen – Maastricht University (ORD)

Contributing authors:

  • Daniëlle Verstegen – Associate Professor – SHE – Maastricht University
  • Diana Dolmans – Full Professor – SHE – Maastricht University

Achtergrond

Studentenpopulaties in (beroeps)opleidingen worden steeds diverser, bijvoorbeeld in termen van hun competenties en interesses. Het is van belang dat docenten zich bewust zijn van de uiteenlopende behoeften van studenten en hier adequaat op in kunnen spelen (Tomlinson et al., 2003). Aangezien veel docenten dit als een uitdaging zien, hebben we een training over dit onderwerp ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. De belangrijkste principes die werden meegenomen in het ontwerp van de training hadden betrekking op het integreren van authentieke situaties die representatief zijn voor de dagelijkse praktijk van docenten en het stimuleren van docenten om samen te reflecteren op hun ervaringen.

Onderzoeksvraag: Hoe ervaren docenten een training die ontworpen is rond authentieke problemen en groepsreflectie om het bewustzijn over de diversiteit van studenten te vergroten?

Samenvatting

In deze studie is gebruik gemaakt van de benadering van  design-based research, die het mogelijk maakt om te onderzoeken hoe een interventie met specifieke kenmerken effectief is in een bepaalde context (Dolmans & Tigelaar, 2012). Samen met docenten uit de doelgroep en onderwijskundigen ontwikkelden we video’s** waarin docenten bespraken hoe zij in hun onderwijs inspelen op diversiteit van leerlingen. Docenten bekeken de video’s tijdens de training en werden gestimuleerd om in kleine groepjes na te denken over hoe ze diversiteit konden waarderen en konden inspelen op de uiteenlopende behoeften van studenten. De trainingen werden geëvalueerd met behulp van een korte open vragenlijst en focusgroep interviews met een selectie van docenten.

Resultaten

Voorlopige resultaten geven aan dat docenten de interactie tijdens de training waardeerden en dat ze zich konden identificeren met de video-inhoud. Docenten waren zich na afloop van de training meer bewust van het belang van adequaat reageren op verschillen tussen leerlingen. Daarnaast gaven de docenten aan dat ze geleerd hadden van het gezamenlijk delen van strategieën om met diversiteit om te gaan. Bekijk onze slides voor meer informatie over onze voorlopige resultaten.

Volgende stappen

Docenten waardeerden de integratie van authentiek en reflectief leren in de training. Hoewel de training hen nieuwe inzichten verschafte over het omgaan met diversiteit van studenten, lijkt een longitudinaal coaching traject noodzakelijk om deze inzichten zo optimaal mogelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk van docenten (Steinert et al., 2016).

Next steps

We werken momenteel aan een wetenschappelijk artikel waarin we de resultaten van de focusgroep interviews rapporteren.

 

* Onze video’s zijn via het Skills4You e-learnings platform te bekijken (eerst registreren en/of inloggen) of via een van deze links:

 

Referenties

  • Dolmans, D. H., & Tigelaar, D. (2012). Building bridges between theory and practice in medical education using a design-based research approach: AMEE Guide No. 60. Medical teacher, 34(1), 1-10. 
  • Inspectie van het Onderwijs. (2021). Themaonderzoek differentiëren in MBO. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Steinert, Y., Mann, K., Anderson, B., Barnett, B. M., Centeno, A., Naismith, L., … & Dolmans, D. (2016). A systematic review of faculty development initiatives designed to enhance teaching effectiveness: A 10-year update: BEME Guide No. 40. Medical teacher38(8), 769-786.
  • Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K., Conover, L. A., & Reynolds, T. (2003). Differentiating instruction in response to student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature. Journal for the Education of the Gifted, 27(2/3), 119-145.

Laatste resultaten items

Volg ons op social