Differentiëren in het (beroeps)onderwijs – good practices

Differentiatie is een pedagogisch-didactische benadering die docenten of leerkrachten kan ondersteunen in het waarderen en benutten van verschillen tussen studenten leerlingen.

Tijdens het Skills4You project heeft het team van Maastricht University een training rondom differentiatie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd voor docenten en leerkrachten in het MBO en HBO in Nederland en voor secundair onderwijs en op de Hogeschool in Vlaanderen en Wallonië.

Deze training is ontwikkeld op basis van de verkregen resultaten van de focusgroepen die zijn gehouden met docenten en leerkrachten die lesgeven in deze contexten, als ook met  onderwijskundigen met expertise op het gebied van differentiatie (zie AMEE en ORD 2022). 

Daarnaast hebben wij deze training ook geëvalueerd via evaluatieformulieren en groepsinterview met docenten uit deze context (zie AMEE en ORD 2023).

Wat we hebben geleerd vanuit ons onderzoek en tijdens het geven van de trainingen, is dat docenten en leerkrachten behoefte hebben aan een visuele ondersteuning. Wij hebben dan ook samen met Iris Thijsen een infographic ontwikkeld die een visuele samenvatting biedt van de good practices van differentiatie in het beroepsonderwijs in combinatie met de vijf differentiatie principes van Keuning et al. (2021)

Wij willen dan ook via deze weg iedereen bedanken die ons heeft geholpen!

 

Hieronder kan je de juiste infographic (s) downloaden:

Laatste resultaten items

Volg ons op social