Ervaringen van leerkrachten met afstandsonderwijs tijdens de COVID-19 pandemie: een verkennend kwalitatief onderzoek in middelbaar en hoger onderwijs in de Maas-Rijn Euregio

Van 6 tot 8 juli 2022 vonden de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats aan de Universiteit van Hasselt. Tijdens deze Nederlandstalige conferentie voor onderwijsonderzoek presenteerde Adriaan Vervoort de onderzoeksresultaten van het vooronderzoek dat van mei tot juli 2021 liep voor Skills4You.

Om een sterke start te maken met het Skills4You project, was het van belang een eerste verkenning te maken in het sterk veranderde onderwijslandschap tijdens de COVID-19 pandemie. De scholen waren nog in lockdown, veel leerkrachten gaven online of hybride les, en heel wat leerlingen ervaren moeilijkheden bij het voortzetten van hun studies. We spraken met 42 leerkrachten uit de Maas-Rijn Euregio om een blik te krijgen op de veranderde situatie en de nood aan ondersteuning en toekomstige training in digitale competenties te situeren. De resultaten van dit onderzoek werden publiekelijk meegedeeld tijdens het ORD-congres.

U kan de presentatie, enkel beschikbaar in het Nederlands, hier.

Laatste resultaten items

Volg ons op social